הוצאת אוב    על ההוצאה    רשימת הספרים    מפת האתר
בנג'מין לי וורף - שפה, מחשבה, מציאות (מהדורה שנייה)

מתוך ההקדמה למהדורה השנייה

המהדורה השנייה של כתבי בנג'מין לי וורף מוגשת עתה לקוראי העברית. המהדורה הראשונה, שראתה אור ב-2004, אזלה מן המלאי זמן לא רב לאחר פרסומה, אך בשל קשיים תוכניים וטכניים התעכבה הכנת המהדורה השנייה עד היום. במהדורה מעודכנת ומתוקנת זו עודכנו פתח הדבר והערות השוליים, כך שישקפו את הידע העדכני הקיים היום. מאמריו של וורף הושוו לכתבי יד מקוריים של וורף ולחומר ארכיוני נוסף שלא עמד לרשותנו כאשר התפרסמה המהדורה הראשונה.

מאמריו של וורף הותקנו מחדש במתכונת מודרנית וקריאה יותר. על אף התיקונים והעדכונים הרבים, נעשה מאמץ מיוחד לשמור על רוחה של המהדורה המקורית, ובייחוד על המבנה המקורי של פתח הדבר, שחיבר עורך הספר בעקבות סדנאות ודיונים עם מתרגמי הספר ועם משתתפים נוספים. פתח הדבר שלהלן הוא נוסח מעודכן של המאמר המקורי, שפורסם במהדורה הראשונה כמאמר מערכת של הוצאת הספרים.

התעתיקים וצורות הכתיב שוורף השתמש בהן נשמרו בדייקנות, אף כי הם עשויים להיות שונים מן הכתיב המודרני בחלק מהשפות שהוא מביא מהן דוגמאות. יש להעיר כי כתביו המרתקים והעשירים של וורף כתובים בשפה הנראית לנו היום מעט מיושנת, וברור כי אילו היו נכתבים היום היו מנוסחים בשפה אחרת. לא ניסינו לטשטש עובדה זו במהדורה העברית. משום כך, הקוראים מתבקשים להתייחס בסלחנות לשימוש בביטויים כגון "פרימיטיבים", "כושים" או "אינדיאנים", הנחשבים היום פוגעניים, אך רווחו מאוד בשנות השלושים והארבעים של המאה הקודמת, ולא רק בהקשרים שליליים. כדי להבליט את פער הזמנים שבין דבריו של וורף לבין ימינו אנו, חלק מהמילים והתעתיקים בספר הובאו במתכוון בכתיב ארכאי במקצת (כגון "דוגמא", "לתפוש"), באופן שאינו פוגע בקריאוּת הדברים אך עוזר להנכיח את העובדה שהם נכתבו בתקופה אחרת, ושיש לקָראם ככאלה.

מימין: עטיפת המהדורה הראשונה; משמאל: עטיפת המהדורה השנייה

לראש העמוד



שפה, מחשבה, מציאות /
בנג'מין לי וורף


מהדורה שנייה מתוקנת ומעודכנת
דאנאקוד: 630-12
מס' עמודים: 310


על הספר /// המהדורה השנייה /// ב.ל. וורף /// סיפורה של ההיפותזה /// השפות /// המאמרים /// מונחי בלשנות


הוצאת אוב



אוב ת.ד. 20559 תל אביב 6120402