הוצאת אוב    על ההוצאה    רשימת הספרים    מפת האתר
תוכן העניינים

בוראים סגנון לדור:
האמונות והאידיאולוגיות של מתכנני הלשון העברית בארץ ישראל


תוכן הענייניםתודות 7
מבוא 9          לקריאת המבוא

פרק א: התהוות העברית החדשה 17
מטאפורות להופעת העברית החדשה 20
האחדות ההיסטורית של העברית 25
ועד הלשון העברית 31

פרק ב: תכנון לשוני ואמונות לשוניות 37
שינוי לשוני ותכנון לשוני 37
אמונות, אידיאולוגיות ואידיאולוגיות לשוניות 42
שפה ודקדוק 48

פרק ג: זכרונות ועד הלשון – ניתוח ודיון 53
מחברת ראשונה: תולדות ועד הלשון עד 1912 57
מחברת שנייה: הדקדוק התנ"כי והדקדוק המשנאי – זהות, שפה ותכנון שפה 80
מחברת שלישית: המבטא והכתיב – גישה מודרנית למבטא עתיק 110
מחברת רביעית: למלא החסר בלשוננו – מקורות להעשרת העברית 129
מחברת חמישית: שאלת הכתיב – צלם אלוהים או סבל ירושה מיותר? 163
מחברת שישית: שאלת הכתיב – היבטים חינוכיים ופסיכולוגיים 193

פרק ד: ניתוח ביקורתי של הממצאים – סדרי עדיפויות והשקפות על תכנון לשוני 209
איזה סוג עברית ראוי לשמש כמודל? 209
מודלים זרים: האם השפה צריכה להיות אירופית או "מזרחית"? 216
היחס לפעולות תכנון לשוני ומעמדו של הדקדוק 230
אידיאולוגיות של החייאת שפה ויצירת שפה 236
האם מתכנני השפה האמינו שתכנון שפה הוא אפשרי? 242

אחרית דבר: אמונות לשוניות, אידיאליזם ואמונות אחרות 249
אמונות לשוניות, תכנון לשוני ושינוי לשוני 249
אידיאליזם או פרגמטיזם? 254
אמונות לשוניות ואופציית 'השערוב' של העברית 259
מסקנות ושאלות נוספות 262
סיכום 267

נספח: חברי ועד הלשון – הערות ביוגרפיות 271
ביבליוגרפיה 289
מפתח 303בוראים סגנון לדור / יאיר אור

דאנאקוד: 630-10
מס' עמודים: 319
2016


על הספר /// תוכן העניינים /// ועד הלשון העברית /// זכרונות ועד הלשון /// חברי הוועד /// ביאליק על בן יהודה


הוצאת אובאוב ת.ד. 20559 תל אביב 6120402