הוצאת אוב    על ההוצאה    רשימת הספרים    מפת האתר
יאיר אור - בוראים סגנון לדור

"ספרו של יאיר אור, עבודת מוסמך שהפכה בידיו לספר הנפלא 'בוראים סגנון לדור'... מתאר את הקמת המרכז הארצישראלי של העברית מתוך ניסיון להתנער מהסופרלטיבים המקובלים כמו 'נס תחיית השפה'. מחוללי החידושים בירושלים ניהלו דיונים מרתקים שאור מביאם בהרחבה, מסכמם ומוסיף הקשרים תיאורטיים מן הצד הבלשני וההיסטורי". – יצחק לאור, תרבות וספרות, הארץ

"ספרו של אור מעניין מאוד. בחינת המחשבה הבלשנית של חברי ועד הלשון מתוך דבריהם בזיכרונות מעלה שאלות משמעותיות גם לימינו. ההתבוננות בתהליך זה לאחר למעלה ממאה שנה, מתוך היכרות עם ההתפתחויות שחלו בעברית בת-זמננו, מוסיפה עומק לדיון. הצגת ההנחות השונות בקשר לתחיית השפה, הנחות הנטועות בשיח הציוני ובקרב בלשנים בני דורנו והפרכתן – מאלפת". – סמדר ברק, הד האולפן החדש, 2017

"הקריאה הצמודה והקשובה... מבוססת על ההכרה שתהליכים היסטוריים לא רק מובילים אל 'הווה', אלא גם מייצרים שפה, קטגוריות וניגודים שלא התקיימו, או התקיימו במשמעות מתגבשת, עמומה או שונה, בתקופה הנחקרת. המחקר הזה, הטווה את החוטים הסמויים שבין פרוטוקולים ישנים ו'יבשים' ובין אוצר המלים, התחביר, ההגייה והכתיב של השפה האינטימית שבה האני הפרטי שלי כותב, מדבר, חושב וחולם — הוא לא רק פרק חשוב בהיסטוריה של העברית ומחקר אינטלקטואלי חדשני — אלא גם משהו מפעים ומפליא". – עמוס נוי, מוסף ספרים, הארץ

"...אור מספק תמונה אמינה ועשירה על האמונות שרווחו בתקופה הנדונה ומוסיף נדבך להבנת התהליך ההיסטורי של התגבשות העברית ולהבנת תפקידן של אמונות לשוניות בתהליך כזה. ואמנם הראייה המורכבת היא מעלתו של הספר לכל אורכו. המחבר מבהיר בפירוט שהאמונות הלשוניות היו סבוכות ועירבו רגישויות ושיקולים מתחומים שונים... הוא משלב בין ענפים שונים לא רק של הלשון... אלא גם של דיסציפלינות שונות: היסטוריה והיסטוריוגרפיה, חינוך והוראה, יהדות ותרבות יהודית, מדע, ספרות, עיתונות. נוסף על פריסה רחבה זו מופיעים בספר בצורה חיה סופרים, משוררים ועורכים, 'גיבורי' ועד הלשון, חוקרי לשון, מורים ומורות. כל אלו מעניקים לקורא הרגשה של מלאות... היסוד המארגן של הספר נהיר לקורא, ולשונו של הכותב עשירה, מדויקת וברורה" - רחל רוזנר, "עיונים בשפה וחברה"ועד הלשון העברית היה הגוף המרכזי שעסק בתכנון השפה העברית בימי תחייתה כשפת דיבור. הוועד חידש מילים עבריות, קבע כללים להגייה ולכתיב, ועמד במרכז הפעילות למען תחיית העברית והשלטתה כשפת היישוב היהודי בארץ ישראל. במה האמינו חברי הוועד? אילו תפיסות הנחו אותם בעבודתם? איזו עברית עמדה לנגד עיניהם? והאם הצליחו להגשים את תכניותיהם?

ספר זה בוחן את דיוני ועד הלשון בתקופה המכרעת של התגבשות העברית החדשה כשפת דיבור וכתיבה, בשנים 1912 עד 1928, ומתמקד באמונות ובאידיאולוגיות המשתקפות בדיונים על השפה: מה היתה תפיסת עולמם של מחדשי השפה? האם התכוונו להחיות את שפת התנ"ך, או שמא התכוונו שהעברית החדשה תהיה שונה מן העברית התנ"כית? אילו סוגים של עברית החשיבו כראויים, ואילו החשיבו כפסולים? האם שאפו שהעברית תדמה לשפות שמיות אחיות כגון ערבית או ארמית, או שמא העדיפו שהשפה המתחדשת תהיה מערבית ו"אירופית" יותר? אילו פעולות בתחום השפה החשיבו חברי הוועד כדחופות וחשובות במיוחד? האם ניסו להחיות שפה עתיקה או ליצור שפה חדשה? האם היו שמרנים בתפיסותיהם, או שמא היו חדשנים?

המחקר מפריך את הטענה שמתכנני השפה התכוונו להחיות את שפת התנ"ך. בין חברי ועד הלשון היה מגוון רב של דעות, משמרנות קיצונית ועד תביעות לשינויים רדיקליים בשפה, ובצד חברי ועד אחדים שדגלו בדקדוק התנ"כי היו גם קולות שקראו לאמץ דווקא את העברית המשנאית, או לחרוג לגמרי מן הדקדוק המסורתי. בנוסף, המחקר מראה כי התפיסה של השפה העברית כשפה שמית־מזרחית לא היתה האידיאל המרכזי שהנחה את חברי הוועד, וכי למעשה מעולם לא היתה כוונה רצינית ועקבית של כל חברי הוועד להשליט הגייה מזרחית או לראות בשפות השמיות מודל לחיקוי. בראש מעייניהם היה בעיקר הרצון ליצור שפה מודרנית ומערבית.

יאיר אור חוקר ומלמד בתחום הבלשנות השימושית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. בין תחומי המחקר שלו: מעמד העברית והערבית בישראל, הערכה בהוראת שפות, מדיניות לשונית, נוף לשוני ואידיאולוגיות לשוניות.

בוראים סגנון לדור - עכשיו בחנויות הספרים המובחרותבוראים סגנון לדור / יאיר אור

דאנאקוד: 630-10
מס' עמודים: 319
2016


על הספר /// תוכן העניינים /// ועד הלשון העברית /// זכרונות ועד הלשון /// חברי הוועד /// ביאליק על בן יהודה


הוצאת אובאוב ת.ד. 20559 תל אביב 6120402